Landbruks-
mekaniker

Behovet for landbruksmekanikere har økt i takt med mekaniseringen av landbruket

Anleggs-
mekaniker

Behovet for anleggsmekaniker er økende.

Truck-
og liftmekaniker

Behovet for truck og liftmekanikere er økende

Reservedels-
faget

Behov for medarbeidere i reservedelsfaget