Det har vært noen innholdsrike uke for opplæringskontoret. Vi har gjernnomført lærlingekurs. Hatt besøk fra lærer ved VG2 arbeidsmaskiner fra Innlandet FK og vært med våres medlemsbedrift Norwegian Agro Hønefoss for informasjon til VG3 agronom med Lena-Valle videregående skole Avdeling Valle

Bilde fra et lærlingekurs med fokus på motor