Landbruks-
mekaniker

Behovet for landbruksmekanikere har økt i takt med mekaniseringen av landbruket

Anleggs-
mekaniker

Behovet for anleggsmekaniker er økende.

Reservedels-
faget

Behov for medarbeidere i reservedelsfaget

Truck-
og liftmekaniker

Behovet for truck og liftmekanikere er økende

Opplæringskontor

Traktorbransjen er et opplæringskontor og en godkjent opplæringsbedrift som er eies og styres av medlemsbedriftene.

Se hvilke bedrifter som er medlem i Traktorbransjens Opplæringskontor under fanen med medlemsbedrifter.

Traktorbransjens Opplæringskontor bistår lærlingen og bedriften gjennom læretida.

Signering av lærekontrakten er elektronisk, du får en SMS med en link du skal signere med bank Id.

.
.

Læreplass

Kanskje det er aktuelt å ta læreplass på en annen kant av landet?

Traktorbransjens Opplæringskontor er godkjent i 6 fylker.

Ta kontakt med Traktorbransjens Opplæringskontor så formidler vi ledige læreplasser!

.
.
.

Traktorbransjen spiller en avgjørende rolle

i å sikre opplæring og utvikling av ferdigheter blant unge mennesker som ønsker å bli en del av fagene våres.

Kontoret fungerer som et bindeledd mellom bedriftene i bransjen og potensielle lærlinger, og har som mål å opprettholde en høy standard for opplæring og kompetanse.

Vi samarbeider tett med bedrifter innenfor våre lærefag for å tilby læreplasser til unge mennesker som ønsker å starte sin karriere i denne bransjen. Gjennom læreplassen får lærlingene verdifull praktisk erfaring og faglig opplæring som gjør dem i stand til å utvikle seg til kompetente fagfolk.

Lærlinger får muligheten til å lære alt fra vedlikehold og reparasjon av maskiner til drift og bruk. De jobber side om side med erfarne fagfolk og får praktisk opplæring som er relevant for arbeidslivet. Denne kombinasjonen av teori og praksis gir lærlingene en solid grunnlag for å lykkes i bransjen.

Traktorbransjens er også ansvarlig for å følge opp lærlingene gjennom hele opplæringsperioden. De organiserer regelmessige evalueringer, veiledning og oppfølging for å sikre at lærlingene får den støtten de trenger for å utvikle seg og oppnå fagbrevet sitt.

I tillegg til å sikre kvalitet i opplæringen, spiller vi en viktig rolle i å matche lærlinger med passende bedrifter. Det tas hensyn til lærlingenes interesser, ferdigheter og mål, samtidig som de tar hensyn til bedriftens behov. Dette bidrar til å skape en gunstig lærings- og arbeidsmiljø for både lærlingene og bedriftene.

Traktorbransjens opplæringskontor og læreplasser i bedrifter spiller en sentral rolle i å sikre at bransjene har tilgang til kompetente og dyktige fagfolk. Gjennom dette samarbeidet mellom utdanningsinstitusjoner, Traktorbransjen og bedrifter blir bransjene rustet til å møte fremtidens utfordringer og behov.
Noen av medlemsbedriftene er Eik Senteret, Norwegian Agro og Akershus Traktor

Finn medlemsbedrifter

Kontakt oss

.
.

Traktorbransjens Opplæringkontor

Damvegen 8
2827 Hunndalen

Finn medlemsbedrifter

Kontakt oss

.
.

Traktorbransjens Opplæringkontor

Damvegen 8
2827 Hunndalen